Mooiste speluitvinding

admin

Het Europees Octrooibureau verkoos Balance DUELS als “mooiste speluitvinding van het jaar” en exposeerde het tijdens haar jubileumviering